18/3/08

DESCOBRINT EL MOLÍ D'EN RIBÉ

Situat al costat de la Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet) trobem les restes d’aquest molí fariner d’en Ribé, actiu des del s XIV fins al s XX. El jaciment al qual ens referim ocupa part de la plaça Pau Casals i del jardí de la Torre.

L’any 1983 es van remoure les terres d’aquesta plaça i es descobriren les estructures pertanyents al molí. Durant els primers treballs d’excavació aparegueren les quatre moles i la construcció interior de grans dimensions i aspecte monumental. Se’n conserva la sala de les moles i, a un nivell inferior, els carcabans corresponents i una imponent canalització tallada a la roca per on sortia l’aigua, aprofitada alhora per regar els camps contigus.
El molí manté tots els elements necessaris que permeten una clara reconstrucció del seu funcionament original. Quant a la datació de la construcció, no s’ha pogut determinar amb precisió, però ha de ser anterior a la meitat del s XV. I se sap que, posteriorment, s’amplià el molí amb un nou edifici que contenia dues moles més. La datació d’aquest últim s’ha de situar entre el final del s XVI i el començament del segle XVII i sembla coincidir amb una sèrie de reformes a l’edifici ja existent.


Històricament, el Molí s’ha de relacionar amb la gran propietat senyorial baixmedieval i, més concretament, amb la de la Torre Balldovina, coneguda a partir de la documentació. Així mateix, la seva evolució també és significativa, des del moment que prolonga la seva vida com a molí fins que es fan efectives les conseqüències de la revolució industrial.
Sense oblidar mai l’important valor que pren el jaciment dins del patrimoni històrico-artístic de Santa Coloma de Gramenet.

Arribat el moment mancava tan sols iniciar l’última fase de l’excavació centrada en la zona del jardins de la Torre Balldovina, situada sobre l’edifici del molí i on s’esperava trobar la bassa que recollia l’aigua per al funcionament de les moles.
Amb l’arribada del nou any s’han iniciat les excavacions les quals han donat un resultat plenament satisfactori. S’ha pogut traçar tota l’estructura de la bassa i obrir l’entrada i sortida de les aigues aixi com els dos conductes per on aquesta baixava fins les moles.

El Molí d’en Ribé torna a veure la llum i mostra finalment tots els seus elements al descobert.