5/3/08

Processos identitaris al Vallès Oriental, Anna Estany.


Anna Estany és professora de batxillerat artístic al centre educatiu de Granollers IES Celestí Bellera, en tots els anys que fa que porta a terme la seva tasca docent mai ha oblidat la seva funció com artista. La millor manera de combinar les dues tasques ha estat trobar un punt de connexió entre la docent i la artista, d’aquesta manera l’Anna Estany treballa els processos identitaris amb col·laboració amb els seus alumnes i ex-alumnes.
A través d’una no-moda, "Modestany", es busca trencar amb les tendències estètiques que se’ns imposa constantment, per així, arribar aconseguir una identitat pròpia, allunyada dels canons que la societat consumista d’avui dia ens marca. Aquest procés té una importància clau en l’adolescència, època on l’individu comença a definir la seva pròpia identitat de camí a l’edat adulta, que per assolir aquesta edat adulta i arribar a ser persones madures abans hem de saber qui som, cosa, alguns cops, complicada per culpa del bombardeig diari de discursos que fan els medis de comunicació, els quals ens diuen com hem de ser, que hem de fer, com hem de vestir.
La no-moda "Modestany", convida a fer una reflexió sobre els models que ens imposen els mitjans de comunicació, els quals són quasi impossibles d assolir: personatges perfectes, bells i famosos. L’èxit se’ns presenta com a única forma de vida per aconseguir aquella felicitat sota patrons de conducta conservadors i estrictes: ser els millors sense importar com. L’era de la imatge crea i estimula els seus potencials consumidors, convidant-los a definir-se a partir de característics grups urbans o, millor dit , mitjançant determinades propostes comercials.
Fins a quin punt la superficialitat es converteix en una condició? Fins a quin punt pot esclavitzar-nos?
En resum, "Modestany", ofereix un diàleg entre individus, deixant-los ser qui són, trencant els arquetips "ideals" potenciant les diferencies entre ells en contra de la uniformitat i allunyats de les tendències; això es fa mitjançant intervencions al mateix carrer envoltades de quotidianitat fora de circuits comercials, oblidant el consumisme compulsiu sense criteri i trencant la falsa creença per la qual , per ser feliços és imprescindible l’èxit i el consum desmesurat.
Per això, us convido a visitar la seva pàgina web i conèixer més a fons el treball i la tasca de "Modestany": http://www.modestany.com/